Zásady pôstnej aktivity „Tehlička“

1. Zodpovedná osoba musí mať aspoň 18 rokov.
2. Verejná zbierka sa vykonáva len zákonom povolenými spôsobmi.
3. Zodpovedná osoba komunikuje s občianskym združením SAVIO o priebehu verejnej zbierky.
4. Zodpovedná osoba sa zaväzuje výnos zbierky odoslať na osobitný účet verejnej zbierky č. SK6911000000002620852641, zriadený v Tatra banke, a. s. najneskôr do 19. apríla 2018.

 

Súčastou pôstnej aktivity Tehlička je aj verejná zbierka, ktorú nám povolilo vykonávať Ministerstvo vnútra SR pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. verejná zbierka sa uskutoční na celom území Slovenskej republiky od 1. januára do 31. júla 2018.
2. verejná zbierka bude vykonávaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte číslo SK6911000000002620852641 zriadenom v Tatra banke, a.s., Bratislava.
3. nezbierať finančné prostriedky na účel zbierky vo verejných dopravných prostriedkoch a na ich staniciach, v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, v pohostinských a zábavných miestnostiach a v predajných priestoroch obchodov.
4. dobrovoľné príspevky od darcov na stanovený účel zbierky je povolené vyberať do uzavretých prenosných pokladničiek, označených preukazom s odtlačkom pečiatky SAVIO o. z.