Naspäť

Tehlička 2017

Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 154 350,46 eur. Náklady na konanie zbierky boli 17,49 percent. Čistý výnos 127 352,10 eur je určený na podporu 10 škôl, ktoré navštevuje približne 4 600 detí z utečeneckých táborov. Vzdelávanie im pomôže spracovať traumy z vojny a pripraví ich na realitu po skončení konfliktu v budúcnosti. Pretože budúcnosť je to jediné, čo im môžeme spoločne dať.

 

Do zbierky bolo priamo zapojených vyše 110 materských, základných a stredných škôl a takmer 50 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Všetkým zapojeným školám a organizáciám boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom, vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

 

Ďakujeme všetkým darcom a zapojeným!