Na stiahnutie

Školy, strediská, spoločenstvá, skupiny

Tematické materiály a aktivity pripravené pre všetky vekové kategórie obsahujú plagáty kampane, brožuru o krajine s aktivitami, dolepovací plagát, nálepku na označenie pokladničky, kruhovú nálepku na tričko.

 

Pripravujeme

Rodiny

Vďaka tematickým materiálom a aktivitám spoznáte situáciu v Južnom Sudáne, zažijete nezvyčajné udalosti. Balíček obsahuje: brožuru o krajine s aktivitami, dolepovací plagát, plagát pre rodiny, nálepku na tričko či list.

 

Pripravujeme

Stretká, adorácie, krížové cesty, duchovná obnova

Sprievodné materiály k adoráciám, krížovým cestám, duchovnej obnove a stretkám sú ponukou pre hlbšie duchovné prežívanie pôstneho obdobia.

 

Pripravujeme

Povolenie zbierky

Povolenie zbierky Ministerstvom vnútra SR z 23. októbra 2017

Stiahnúť

Zápisnica o otvorení pokladničky

 

Pripravujeme

Polep pokladničky

 

Pripravujeme