Začíname

Ahojte priatelia,

cieľom Tehličky je každoročne vyzbierať finančné prostriedky na podporu vybraných rozvojových a humanitárnych projektov, informovať a vzdelávať o živote v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta, formovať a viesť k spolupatričnosti a k spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijeme. Tento rok verejnú zbierku Tehlička organizujeme na pomoc deťom a mladým v severnej oblasti Kene v Korr. Nepriaznivá klíma im komplikuje život. Skôr, ako sa deti v Keni naučia písať a počítať, musia sa naučiť, ako prežiť takmer bez vody. Súčasťou ich reality je sucho, podvýživa, prekonávanie dlhých vzdialeností za pitnou vodou či chudobné pomery znemožňujúce dosiahnuť vzdelanie. Pomôžme im uhasiť smäd po vzdelaní.

 

Spolu môžeme zlepšiť situáciu detí a mládeže na severe Kene. Prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička chceme pomôcť miestnym obyvateľom Korr získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšiť povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispieť k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže.

Pre vás, ktorí chcete spoznať a okúsiť čaro ďalekej Kene sme pripravili sériu 3 blogov – Naše spoznávanie Kene, Keď je dážď požehnaním, Škola ako šanca na zmenu  od našich misijných dobrovoľníčok Moniky Froncovej z Nitry a Anky Šudákovej z Košíc.

Zoznámte sa s nimi:

 

Volám sa Monika. Mám 23 rokov a pochádzam z Nitry. Medzi moje záľuby patria knihy, prechádzky v prírode, práca s deťmi a maľovanie. Túžbu ísť na misie som v sebe nosila už dlho. Pôvodne to bola túžba starať sa o chudobné deti, ktorá sa časom menila a dozrievala. Neskôr sa prioritou a dôvodom prihlásiť sa na misijné dobrovoľníctvo stalo rozhodnutie deliť sa s druhými o lásku, akou nás Boh miluje, a slúžiť mu v chudobných. Stále mám isté obavy, no zároveň sa veľmi teším, že mám možnosť darovať svoj čas a lásku tým, ktorí to najviac potrebujú. Momentálne som na ročnej misii v mestečku Korr, ktoré leží na severe Kene. Je to jedna z najsuchších oblastí krajiny. Pracujem v materskej škôlke, ale pomáham aj s inými vecami, keďže tu je vždy čo robiť. Najviac času však trávim s deťmi.

Volám sa Anna. Mám 26 rokov. Pochádzam z Košíc. Medzi moje záľuby patrí turistika a prechádzky prírodou, kvety, cudzie jazyky a dobrá hudba. Pán Boh mi vložil do srdca túto túžbu, tak na ňu odpovedám. Myslím, že nie som o nič lepšia oproti ostatným tým, že som šla na misie. Počas ročnej prípravy som totiž pochopila, že nie je také dôležité, kde misiu robíme – či doma, v práci alebo niekde medzi chudobnými. Všade môžeme prinášať Božiu lásku. A môže to robiť každý z nás. Keďže som lekárka, pracujem v zdravotnom stredisku. A vo zvyšnom čase sa venujem deťom, mladým, spoločne s Monikou navštevujeme okolité maňaty… a pomáhame, s čím vieme a môžeme.

 

 

 

Spoznajte mesto Korr a saleziánske dielo v tejto krajine.

Námety na aktivity

Zostaňte a sledujte nás :)

Na stiahnutie