Škola ako šanca na zmenu

Čaute, kamaráti!

Tu opäť Monika. Čas nám uteká, ani sme sa nenazdali a štvrtý mesiac nášho pobytu sa chýli ku koncu. Už som vám písala o krajine, tradíciách a živote v Korre, Anka vám porozprávala o problémoch s vodou. Teraz by som vám chcela priblížiť ďalšiu špecifickú oblasť tunajšieho života, a to školu a vzdelávanie. Prečo špecifickú? Čítajte ďalej a uvidíte.

 

Škola (nie je) pre všetkých

Ešte donedávna bolo vzdelávanie najmä výsadou chlapcov, hoci ani tí neštudovali zďaleka všetci. Mnohí z nich sa museli, tradične, starať o dobytok.

Dievčatá neštudovali takmer vôbec, ich úlohou bolo skoro sa vydať (už v štrnástich či pätnástich rokoch!) za rodičmi vybraného manžela. Ten získal nevestu za 8 tiav či kráv (zabezpečila sa tým materiálna pomoc rodine).

Situácia sa postupne mení, narastá počet detí, ktoré chodia do škôlky a školy a začína sa klásť väčší dôraz aj na vzdelávanie dievčat. Závisí to však od konkrétnych rodičov, od finančnej situácie rodiny (školstvo v Keni, tak ako v mnohých iných afrických krajinách, je spoplatnené), ale aj od toho, akú hodnotu vidí rodina vo vzdelávaní svojich detí. Vo viacerých rodinách pošlú do školy len niektoré deti, zatiaľ čo ostatné sa starajú o dobytok.

Saleziáni a vzdelávanie

Saleziáni v Korre majú dva internáty pre chlapcov a pre dievčatá, kde počas školského roka ponúkajú ubytovanie, stravu a miestnosť s elektrinou vyhradenú na štúdium. Doma študenti často elektrinu nemajú a takisto podmienky na štúdium sú náročné, keďže celá rodina býva v jednom domčeku. Poriadok na internáte je dosť prísny, mladí musia dodržiavať presný časový harmonogram a študujú večer aj ráno pred začatím vyučovania. Znie to možno „drsne“, ale je to pre nich naozaj dobrá príležitosť na štúdium, ktorú doma nemajú.

Vzdelanie – nádej pre budúcnosť

Koncom októbra sme sa zúčastnili na slávnostnom uzavretí školského roka pre ôsmakov, ktorí končili základnú školu. Na tejto slávnosti sme videli, že väčšina matiek týchto detí bola tradične oblečená a nehovorila po anglicky, čo znamená, že študovali len krátke obdobie alebo vôbec. Pomysleli sme si, že tieto deti urobili naozaj kus práce, keď skončili základnú školu, keďže pre nich vôbec nemusí byť prirodzené sedieť a učiť sa.

Veľkým krokom vpred je aj to, že si ľudia pomaly začínajú uvedomovať dôležitosť štúdia. Aj v takom zmysle, že sú ochotní predať časť zvierat na tento účel, čo je obdivuhodné, keďže v tradičnom zmýšľaní je pre nich dobytok jediná istota. Stále však záleží na konkrétnej rodine, či je vzdelaná a či pozerá na dobro detí. Pre niektorých, ktorí pozerajú na svoje výhody, je totiž výhodnejšie dcéru vydať, keďže za ňu dostanú dobytok. Ak by ju poslali do školy, museli by za ňu, naopak, platiť.

Zmeny sa dejú postupne a dôležité je nielen vzdelávanie detí, ale aj dospelých, ktorí túto možnosť nemali.

 

Financovanie štúdia

Čo sa týka platenia školného, platia ho niekedy rodičia, častejšie však širšia rodina, prípadne starší súrodenec, ktorý už doštudoval a pracuje.

Ďalšou možnosťou je podpora od rôznych neštátnych organizácií, malú podporu poskytuje aj vláda, študentov s najlepšími výsledkami podporujú niektoré banky. Určití vybraní študenti sú podporovaní aj kresťanskými organizáciami.

Saleziáni v Korre napríklad podporujú niektorých študentov na secondary school – vyberajú takých, ktorí okrem dobrých výsledkov v škole aj aktívne žijú svoju vieru. Od týchto študentov sa potom očakáva, že sa cez prázdniny zapoja do niektorých prác v stredisku.

Možnosti podpory často závisia od školských výsledkov a nie vždy sa k nim deti dostanú rovnako. Niektorí študenti majú aj viacerých sponzorov, niektorí zase žiadnych, záleží na schopnostiach ich rodiny nájsť sponzorov.

Čo na to vravíte, priatelia? Vymenili by ste sa? Aký paradox pre nás, ktorí školu často vnímajú ako „nutné zlo“, no nie?

…musím priznať, že odkedy som v Keni, zmenil sa môj pohľad na mnohé veci. To, čo som ešte donedávna brala ako samozrejmosť, začínam vnímať ako úžasný, nezaslúžený dar. A veľmi si želám, aby aj deti a mladí tu v Korre mali rovnaké možnosti, aké som mala ja. Viem, že sa všetko nezmení zo dňa na deň, ale vidím aj ochotu, otvorenosť a túžbu mnohých ľudí po zmene. Najmä mladí sú smädní po vzdelaní. Skutočne, nie je to len voda, po ktorej prahnú títo ľudia. Ak sa vývoj klímy nezmení, je pravdepodobné, že oblasti, v ktorých teraz žijú, budú skôr či neskôr neobývateľné. Tradičný spôsob života už nebude možný. Čo budú robiť títo ľudia potom?

Áno, je potrebné riešiť momentálny nedostatok vody v tejto oblasti, no najväčšou pomocou a nádejou do budúcnosti je zabezpečiť vzdelanie pre všetkých. Chlapcov, dievčatá, dospelých.

Viem, že väčšina z vás sa asi do Kene tak skoro nedostane, ale aj vy môžete pomôcť. Aj vy môžete uhasiť smäd týchto ľudí!

Celý svet je prepojený, pamätáte? Priala by som si, aby sme naozaj cítili zodpovednosť jeden za druhého…

 

S pozdravom, vaša Monika!

 

Ďakujeme, že ste čítali až sem.

Námety na aktivity

Medzi pracovnými listami na stiahnutie môžete nájsť rôznorodé aktivity k téme:

Škola mojich snov – námet na samostatnú tvorivú činnosť detí. Mladšie deti môžu kresliť a rozprávať a staršie deti pripraviť podrobnejšie spracovanie témy. SHISIMA – jednoduchá logická hra pre dvoch hráčov. Nájdete tu aj herný plán na vytlačenie. Opäť sme nezabudli ani na tých, čo radi ochutnávajú cudzokrajnú kuchyňu a pripravili sme Mini kuchársku knihu tradičných receptov z Kene.