Keď je dážď požehnaním

Ahoj, ahoj!

Dnes sa vám prihovorím ja, Anka, a pokúsim sa vám priblížiť jeden z problémov, ktorý sužuje nielen miestnych obyvateľov, ale aj zvieratá a rastliny v tejto oblasti. Tým problémom je veľký nedostatok vody.

Príčiny problému

Dôvodov tohto nedostatku je viacero. Asi najzávažnejším je nedostatok zrážok.

Tu v Korre býva väčšinu roka sucho a horúco. Keďže Keňa leží v monzúnovom pásme, obvykle by tu mali byť počas roka dve obdobia dažďov, v apríli/máji a v decembri. Obdobie dažďov znamená niekoľko výdatných dažďov, počas ktorých ľudia môžu naplniť nádrže na vodu, aby mali zásobu na ďalšie mesiace sucha. No za posledné obdobie prší niekedy len jedenkrát do roka.

Radosť miestnych z dažďa

Odkedy sme tu, pršalo už trikrát. Je to veľmi nezvyčajné, lebo minulý rok im nepršalo vôbec.

Čo sa týka dažďov, ktoré sme tu zažili, nebol to ešte taký výdatný dážď, aký tu očakávajú, avšak bol dostatočný na veľkú radosť ľudí. My dve sme hneď ako začalo pršať vybehli von a išli sme za donom Stanom, aby zapojil vodné tanky, do ktorých sa zbiera dažďová voda. On, ako človek skúsený a rozvážny, schladil naše nadšenie tým, že najprv dážď musí poriadne poumývať strechy a až potom sa môže voda zbierať. Keď sme vyšli po daždi von, stretli sme mladých z internátu, ktorí boli celí natešení z dažďa. Boli naobliekaní v mikinách a veľmi sa čudovali, či nám nie je zima v krátkom rukáve. V skutočnosti sa teplota len mierne znížila a vonku bol čerstvý vzduch, aký býva po daždi. Dievčatá nás volali, či si s nimi nezatancujeme. Nechápala som prečo, keďže im práve začínalo štúdium. Povedali mi, že ako vďaku Bohu za dážď. Neskôr večer sme počuli spevy žien z okolitých dedín, tiež ďakovali Bohu za dážď. Tieto spevy sú často spojené s tancom, ako sme sa neskôr dozvedeli. Ten večer sa študenti len ťažko mohli sústrediť na učenie…

Požehnanie, ale aj problém…

To, že dážď je požehnaním, sme videli už o pár dní. Púšť sa doslova zazelenela. Začala rásť tráva, niektoré tŕňové stromy vyhnali lístie, dokonca vyrástlo aj pár kvietkov. Bolo to veľmi pekné.

Na druhej strane, keď zaprší, sú s tým spojené aj určité problémy. Niektoré zvieratá potom, ako sa ochladí po daždi, uhynú. Tieto zvieratá sú oslabené pre nedostatok potravy a vody.

Druhým problémom počas dažďa a po daždi sú cesty. Keďže väčšina ciest v okolí Korru je nespevnených, podklad je len piesok alebo hlina, po daždi sú tieto cesty ťažko prejazdné. Vytvárajú sa doslova rieky, ktoré často križujú cesty. V niektorých takýchto miestach je cesta úplne neprejazdná, pretože prúd je dravý a môže strhnúť vozidlo. Niekoľko hodín po daždi sa väčšinou voda vsiakne do zeme, takže sa dá opäť pokračovať v ceste. Niekedy sa stane, že v Korre ani neprší a cestou autom natrafíme na rieku. Je to z toho dôvodu, že ak prší v okolitých horách, z nich potom steká voda dole, takže občas sú takéto situácie nepredvídateľné.

 

 

A ďalšie problémy

Okrem nedostatku zrážok sa však miestni musia popasovať s ďalším problémom. V Korre sú zdrojom vody aj studne a vrty, no podzemná voda je tu slaná. Navyše, voda v studniach je často znečistená, lebo z nej pijú aj zvieratá a niekedy sa dokonca stane, že tam nejaké uhynú a ostanú v studni. Ľudia napriek tomu tú vodu používajú.

Domáci sú už na zlú kvalitu vody ako-tak zvyknutí, snažia sa ju odsoľovať, prevárať a pod., no pre nás je náročné zvyknúť si. Aj miestni saleziáni s tým majú problém, hoci si vodu filtrujú. So zvýšenou slanosťou vody sú spojené aj ďalšie problémy – rúry, splachovanie ani ventily dlho nevydržia a aj umývadlá sú zničené tým, že na určité miesto dlhodobejšie kvapkala voda. Keď som tak pozerala na tie umývadlá, zamyslela som sa, čo to asi robí s ľudským telom…

Samozrejme, dá sa tu kúpiť aj pitná voda (nie slaná), no mnohí si ju nemôžu dovoliť.

Bez vody nie je život – a s nedostatkom vody je nesmierne ťažký. Obdivujem miestnych ľudí a celú prírodu tu, že dokážu žiť v takých náročných podmienkach! A zároveň sa cítim trochu vinne, keďže nedostatok zrážok je spojený s klimatickými zmenami, za ktoré môžem v podstate aj ja a moja krajina. Až tu som si uvedomila, ako je celý svet poprepájaný a že vôbec nie je len „moja vec“, ako žijem a čo robím…

S pozdravom, Anka

Ďalší blog bude čo nevidieť. Zatiaľ si vyskúšajte aktivity :)

Námety na aktivity

Medzi pracovnými listami na stiahnutie môžete nájsť rôznorodé aktivity k téme.

Názory miestnych ľudí na problémy s vodou. Slovo VODA v rôznych jazykoch sveta. Túto aktivitu môžete ponúknuť deťom ako zaujímavosť, alebo ich môžete vyzvať, aby pomocou slovníkov (napríklad translate.google.com) preložili slovo voda do rôznych jazykov samostatne. Ako všetko so všetkým súvisí – enviromentálna aktivita o negatívnych vplyvoch na životné prostredie. Námety na diskusiu o znečisťovaní životného prostredia (pre staršie deti). Výzva pre nás všetkých, ako prispieť k ochrane životného prostredia. Enviromentálny slovník pre staršie deti. Na stiahnutie nájdete aj Tipy na ochranu životného prostredia.