KontaktSAVIO o. z.
Miletičova 7
821 08 Bratislava

 


tel.: 02/ 556 404 09
mobil: 0910 123 579
email: tehlicka@savio.sk

č. účtu verejnej zbierky Tehlička:
2620852641/1100
IBAN: SK6911000000002620852641