Keňa a Marsabit

Oficiálny názov:
Kenská republika
Hlavné mesto:
Nairobi
Vznik:
12. december 1963
Počet obyvateľov:
okolo 50 mil.
Rozloha:
581 309 km²
Prezident:
Uhuru Kenyatta
Priemerná dĺžka života:
62,2 roka
Vierovyznanie:
protestanti, katolíci, islam, tradičné africké náboženstvo a iné
Jazyky:
swahilčina, angličtina
HDI (index ľudského rozvoja):
0,555 (146. miesto)

Chcem pomôcť

Spoznajte Keňu

Keňa je rovníkový štát ležiaci vo východnej Afrike pri brehoch Indického oceánu. Na západe susedí s Ugandou, na severozápade s Južným Sudánom, na severe s Etiópiou, na východe so Somálskom a na juhu s Tanzániou. Hlavným a zároveň najväčším mestom Kene je Nairobi (okolo 3,5 mil. obyv.). Druhým najvýznamnejším mestom je prímorské mesto Mombasa (okolo 1 mil. obyv.), nachádzajúce sa na južnom pobreží Kene.

Keňa sa nachádza v rovníkovej a monzúnovej oblasti. Pri pobreží prevláda horúce a vlhké podnebie, na severe a severovýchode sú púšte a polopúšte. V mesiacoch marec – máj a november – december býva obdobie dažďov. Ročné úhrny zrážok sú pri pobreží okolo 1 100 mm a vo vnútrozemí 500 až 1 000 mm. Na náveterných svahoch hôr sú ročné úhrny zrážok až 1 500 mm a v najvyšších polohách (nad 3 500 m n. m.) padá i sneh. Najteplejšími mesiacmi sú február a marec, najchladnejšími jún a júl. Rozdiel teplôt je však len do 7 °C. Pobrežie Indického oceánu má cez deň okolo 30 °C a v noci okolo 22 °C. Na severe v oblasti púští presahujú denné teploty 35 °C.

Príroda Kene sa vyznačuje svojou rozmanitosťou. V nadmorskej výške do 3 000 m n. m. prevládajú savany. Vo vnútrozemí sú väčšinou stepi alebo savany, na východe od jazera Turkana púšte a polopúšte. Na pobreží a v západnej časti sa vďaka vyšším zrážkam nachádzajú husté tropické pralesy. Vo vyšších polohách nad 3 000 m n. m. je nižšia, horská vegetácia.

Marsabit sa nachádza 550 km severne od Nairobi, hlavného mesta Kene. Je to jeden z najbohatších krajov na prírodné minerály s unikátnou topografiou, plný malebných údolí bohatých na turistický ruch. Takisto je najsuchším krajom Kene. Priemerné ročné zrážky sa pohybujú medzi 150 mm v nízko položených oblastiach a menej ako 700 mm vo vyššie položených miestach. Zrážky sú nepravidelné a nespoľahlivé.

Komunitné spolužitie

Obyvatelia Marsabitu žijú prevažne v tzv. maňatách (manyatta) – komunita jednoduchých domčekov vyrobených z pevného prútia. Pomedzi prúty sú prepletené papierové kartóny alebo plechy. V horúčavách zabezpečujú obyvateľom trochu tieňa. Tieto domčeky si ľudia stavajú komunitne, teda niekoľko domčekov si postavia vedľa seba a celý priestor oddelia jednoduchým plotom, vnútri ktorého vzniká priestor aj na bezpečné detské hry. Na tomto malom pozemku tiež chovajú mladý dobytok. Jednoduchosť tohto spôsobu života zabezpečuje ľuďom rýchlu možnosť premiestnenia, keďže zväčša žijú kočovným spôsobom života.

Ženy a ich postavenie

Kraj Marsabit čelí vysokej rodovej nerovnosti, ženy majú omnoho nižšie postavenie ako muži. Z hlbokej kultúrnej tradície vychádza, že muži majú dominantné postavenie. Narodený chlapec je uprednostňovaný pred dievčaťom, pričom vo väčšine prípadov sa považuje dievča len za zdroj bohatstva, ktoré rodina za ňu získa pri sobáši. V dievčenských školách je nízka miera zápisu a vysoká miera predčasného ukončenia školskej dochádzky, čo dáva dievčatám obmedzené možnosti získať potrebné zručnosti a odbornú prípravu na povolanie. Úlohou ženy je starať sa takmer o všetko v rodine. Od výchovy detí cez domácnosť po zabezpečovanie stravy, dreva… Dievčatá často nemajú šancu študovať aj pre ich tradičné povinnosti. Existujú tiež zvláštne kultúrne fenomény, s ktorými sa mladé dievčatá počas života pasujú.

Ženská obriezka

V tomto kraji sa ešte stále praktizuje rituál ženskej obriezky (alebo v niektorých prípadoch je presnejšie uviesť výraz FGM – female genital mutilation – mrzačenie ženských orgánov), prostredníctvom ktorej sa, podľa tradície, z dievčaťa stáva zrelá žena. Dievčatá, ktoré obriezku nepodstúpia, sú označované za nečisté. Ženská obriezka je oficiálne v Keni zakázaná, no v praktikách sa ilegálne pokračuje naďalej. Zmena síce prichádza, no veľmi pomaly, keďže tradícia má veľmi hlboké korene. Sila tradície siaha za hranice zákona. Obrady sa preto často vykonávajú v nesterilných podmienkach, najčastejšie v noci. Používajú sa pri tom nevhodné nástroje ako hrdzavé žiletky či tupé rituálne nože. Vo veľa prípadoch dievča pri zákroku zomiera na následky infekcie alebo vykrvácania. Porušujú sa ňou základné ľudské práva. Dievčatá, ktoré zákrok prežijú, sa s jeho dôsledkami trápia celý život. FGM môže totiž spôsobiť neplodnosť, tiež sa zvyšuje úmrtnosť pri pôrode či problémy s močovým ústrojenstvom. Dôsledky môžu siahať aj výrazne ďalej, napr. do vzťahov dievčat či narušeného sebaobrazu. Napriek tomu, že zákrok plní dôležitú kultúrnu funkciu v ponímaní mnohých kmeňových komunít, nemožno poprieť, že pre zdravie ženy má negatívne dôsledky.

Skoré manželstvá

Ďalšou skutočnosťou vychádzajúcou zo silných kultúrnych tradícií je nútené uzatváranie skorých manželstiev. V súčasnosti sa vyskytuje menej ako v minulosti. Manželstvo dievčaťu dohodnú rodičia už vo veľmi mladom veku s mužmi vo vysokom veku. Niekedy dievča nestihne dovŕšiť ani 13. rok života a má dohodnutý sobáš. Tým je dievčaťu odopreté právo byť dieťaťom a normálne podmienky na jej rozvoj a učenie sa. Je odsúdená na život bez detstva, vzdelania a hier. Dievčatá často pred týmito manželstvami utekajú a dostávajú sa do podmienok, ktoré nie sú schopné prežiť.

Dážď požehnaním

V dôsledku zmeny klímy krajinu trápia nerovnomerné zrážky a častejšie a intenzívnejšie suchá. To automaticky vedie k zrýchlenému vyčerpávaniu vodných zdrojov, čím je vážne ohrozené najmä poľnohospodárstvo. V roku 2017 zasiahlo sucho vo Východnej Afrike aj sever Kene. V minulosti sa tu ľudia mohli spoľahnúť na dlhé a krátke obdobie dažďov, ktoré prichádzalo pravidelne v tých istých mesiacoch v roku a prinášalo výdatné dažde. Aj tu sa však nepriaznivo prejavujú klimatické zmeny, ktoré menia zákonitosti počasia. Na zrážky sa už spoľahnúť nedá, dažde niekedy neprídu vôbec. Dlhodobý nedostatok zrážok počas rokov 2016 – 2017 a následné vyčerpanie vodných zdrojov priviedli túto oblasť Kene k humanitárnej kríze. Dlhodobé sucho spôsobuje v krajine nedostatok vody, nedostatok a zvýšenie cien potravín, podvýživu, vyschnuté studne, prívalové dažde… Deti sa ako prvé musia naučiť žiť bez vody. Na ich smäd je nevyhnutné okamžite odpovedať.

Smädný dobytok

Keďže dobytok je pre ľudí Marsabitu kľúčový a zásadný zdroj, ako prežiť a zachovať si v spoločnosti svoje postavenie, sucho si vyberá svoju daň aj v tejto oblasti. Bez vody dobytok hynie, preto sa pastieri musia sústavne so stádami premiestňovať za vodou. Pri premiestňovaní za zdrojmi vody sa muž často dostáva do konfliktu s inými kmeňmi a pri náročných podmienkach sám zomiera a žena ostáva bez muža aj bez majetku. Tým sa dostáva na okraj spoločnosti, jej život a život jej rodiny je ohrozený.

Záplavy a sucho

V dôsledku obrovského sucha sa mení aj charakter pôdy. Je vysušená a stvrdnutá až tak, že ňou ťažko prenikne väčšie množstvo vody. Zmeny klímy spôsobili narušenie rytmu obdobia dažďov, no prívalovo v krajine prší jeden až dvakrát za rok. Dažďová voda nemá kam odtekať, keďže v oblasti neexistujú rieky a ich korytá. Voda sa teda vplyvom dažďa doslova rozleje a vytvára prúdy na miestach, kde zem na to nie je pripravená. Prúdy môžu mať takú silu, že dokážu niektoré dediny dočasne úplne odrezať od sveta.

Boj o vodu

Sucho a nedostatok vody priniesol medzi kmene rivalitu a súperenie. Pokojné spolužitie je narušené premiestňovaním sa a posúvaním hraníc jednotlivých kmeňov. Dominancia silných kmeňov sa prejavuje v boji o územie a zdroje vody. Pôvodní obyvatelia považujú prisťahovalcov, či už z iných krajov, alebo iných kmeňov, za príživníkov, ktorí ich oberajú o územie a obchod. Pastieri stád však nemajú na výber a premiestniť sa musia, inak by dobytok neprežil, niekedy aj za cenu vlastného života.

Prázdne studne

Keďže Marsabitom nepretekajú žiadne rieky, jediným zdrojom vody pre ľudí ostali podzemné vody, ktoré boli prístupné vďaka hlbokým studniam. Sucho však spôsobilo, že mnohé z týchto studní vyschli. Ľudia tak prišli o hlavný zdroj vody. Už každé malé dieťa sa učí, že za vodou treba ďaleko putovať. Za vodou musia denne kráčať niekoľko kilometrov nehľadiac na pálivé slnko a horúčavu. Muži putujú za vodou s dobytkom ako pastieri a ženy sa za vodou vyberajú s deťmi. Každý má svoju niekoľkolitrovú bandasku, ktorú prázdnu nesie na chrbte a potom cestou späť ju plnú a ťažkú váľa po zemi, aby ju bezpečne dopravil domov. Tak každý člen, od dieťaťa až po dospelého, vynakladá úsilie k prežitiu celej rodiny.

Keď studne vysychajú

Saleziánska misia v Korr

Korr je mestečko na juhu Marsabitu, kde pôsobia saleziáni od roku 1971. V regióne spravujú jednu farnosť a sedem ďalších filiálok. Počet obyvateľov vo farnosti je približne 5 000. Komunitu v Korr tvoria dvaja saleziánski kňazi – don Somora a don Ndowa – a tri rehoľné sestry – sr. Theresa, sr. Mary a sr. Margret. Sestry pracujú v ošetrovni, v materskej škole a angažujú sa aj v pastoračných aktivitách farnosti. Tento rok sú na ročnej misii v tejto komunite aj dve dobrovoľníčky zo Slovenska. Anna Sudáková pomáha ako lekárka v ošetrovni a Monika Froncová pracuje v materskej škôlke.

Obyvatelia Korr v súčasnosti trpia následkami sucha. Ako v celom Marsabite, v Korr sú klimatické podmienky takisto veľmi suché a drsné. Pre väčšinu ľudí je to nehostinné prostredie pre život. Ľudia majú tiež obmedzenú sociálnu vybavenosť vrátane zdravotných stredísk a zdravotníckych zariadení, škôl a obmedzený prístup k vode. Saleziánske dielo v Korr sa pre nich stáva nenahraditeľnou oázou. Do centra prichádzajú ľudia z okolia čerpať nielen vodu, ale aj duchovnú posilu. Saleziánske centrum vytvára priestor pre každého, kto má smäd po vode aj po živote. Denne centrum navštevujú deti a mladí, ktorým saleziáni vytvárajú okrem iného aj priestor na trávenie voľného času.

Voda a elektrina

Pre mnohých ľudí v Korr je jediným zdrojom vody nádrž, ktorá sa nachádza v saleziánskom centre. Denne si ju sem prichádzajú nazbierať ženy, deti aj muži s dobytkom. Z kapacity 8 000 litrov sa momentálne využíva len 3 000, teda si vyžaduje akútnu opravu. Centrum nie je napojené na národnú sieť energie, a preto používa generátor na čerpanie vody z nádrží a slnečnú energiu na osvetlenie. Súčasné generátory sú však staré a nedostatočne výkonné, rovnako aj solárne panely a batérie je nutné vymeniť. Slnečná energia je zdrojom energie pre celý objekt saleziánskej misie a čo je ešte dôležitejšie, aj pre ošetrovňu. Bez tejto energie by nebolo možné uchovávať dôležité lieky v chladničke či prevádzkovať kyslíkový stroj a odsávačku.

Vzdelávanie detí a mládeže

Mladá populácia v kraji Marsabit vykazuje štvrtinu celkovej populácie kraja, čo jasne naznačuje, že mládež bude ovplyvňovať rozhodovanie v kraji. Vysoká populácia mladých spojená s vysokou negramotnosťou však predstavuje pre kraj problém.  Každý deň centrum navštevuje v priemere 60 mladých, ktorí využívajú voľnočasové priestory. Tie sú však v nevyhovujúcom stave, a tak ich nemôže využívať väčší počet detí a mladých. Súčasťou centra je aj sála na rôzne spoločenské a vzdelávacie aktivity. Chýba jej však základné vybavenie ako stoličky, stoly či ozvučenie, takže deti sedávajú len na zemi. Dôležitou súčasťou vzdelávania detí a mladých bude aj knižnica, ktorú je v pláne vybudovať a zariadiť potrebným príslušenstvom.

Podpora vzdelávania žien

Ženy v Marsabite, ako sme spomínali, zažívajú diskrimináciu a majú obmedzené možnosti vyplývajúce z ich kultúrnej orientácie. Niektoré z nich sa však rozhodli tieto rozdiely prekonať a vytvorili svojpomocnú skupinu (Fatima Women Group), prostredníctvom ktorej by chceli priniesť ženám priamo do maňát vzdelávacie semináre. Rady by na týchto seminároch poskytli ženám svoje vlastné životné skúsenosti, ako prekonávať kultúrne výzvy, akými sú skoré manželstvá, ženská obriezka, plánované rodičovstvo, výživa a pod.

 

Chcem pomôcť

Ako chceme pomôcť

Výťažok zo zbierky pomôže zlepšiť systém zachytávania dažďovej vody prostredníctvom opravy žľabového systému a inštaláciou ďalších vodných nádrží. Týmto sa uľahčí obyvateľom a ich zvieratám prístup k vode. Zakúpením nového generátora bude zabezpečená distribúcia vody do ošetrovne, škôlky, saleziánskeho domu a internátu. Oprava solárnych panelov a kúpa nových zabezpečí plnú funkčnosť solárneho systému.

Pomôžeme dobudovať multifunkčné športové ihrisko v mládežníckom centre. Vybavíme učebne nábytkom, ozvučením a projektorom čo pomôže realizovať  viacero aktivít – niekoľkodňové tréningy zručností pre mládež. Podporíme svojpomocnú skupinu Fatima Women Group, ktorá prostredníctvom seminárov vzdeláva miestne ženy, pomáha im prekonávať kultúrne výzvy, akými sú skoré manželstvá, ženská obriezka, plánované rodičovstvo, výživa a pod.

 

Chcem pomôcť