Ďakujeme

Podporili ste deti a mladých v Južnom Sudáne.

Aj Váš štedrý finančný dar bude použitý na kúpu učebníc a školských pomôcok potrebných na vzdelávacie programy a voľno časové aktivity pre viac ako 4000 detí ďalej na uniformy, jedlo a hygienické balíčky pre tie najchudobnejšie deti z utečeneckých táborov. Aj vďaka Vám im pomôžeme.

Zvolili ste si vlastný spôsob darovania prevodom alebo vkladom. Údaje uvedené nižšie môžete použiť na príkaz na úhradu alebo platbu poštovým poukazom.

Číslo účtu: 2923838046
Kód banky: 1100
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol:
Notice: Undefined index: vs in /nfsmnt/hosting2_2/e/1/e10d1f37-1dbd-453c-b661-2a7cab914b3a/tehlicka.sk/web/wp-content/themes/tehlicka/functions.php on line 647
Výška daru:
Notice: Undefined index: price in /nfsmnt/hosting2_2/e/1/e10d1f37-1dbd-453c-b661-2a7cab914b3a/tehlicka.sk/web/wp-content/themes/tehlicka/functions.php on line 651
0.00 €
Správa pre príjemcu: Savio o.z.
 
Príkaz na úhradu / platba poštovým poukazom: SK05 1100 0000 0029 2383 8046
Swift kód: TATRSKBX

Miestna saleziánska komunita je zárukou, že sa finančné prostriedky nestratia a budú použité na uvedený účel.

ĎAKUJEME!