Ďakujeme

Podporili 5 000 ľudí na severe Kene v Korr.

Aj Váš štedrý finančný dar bude použitý na pomoc miestnych obyvateľov Korr. Získajú lepší prístup k pitnej vode a energiám. Zvýšime im povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispejeme k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže v Korr. Aj vďaka Vám môžu mať lepšiu budúcnosť.

 

Zvolili ste si vlastný spôsob darovania prevodom alebo vkladom. Údaje uvedené nižšie môžete použiť na príkaz na úhradu alebo platbu poštovým poukazom.

Číslo účtu: 2923838046
Kód banky: 1100
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol:
Notice: Undefined index: vs in /nfsmnt/hosting2_2/e/1/e10d1f37-1dbd-453c-b661-2a7cab914b3a/tehlicka.sk/web/wp-content/themes/tehlicka/functions.php on line 659
Výška daru:
Notice: Undefined index: price in /nfsmnt/hosting2_2/e/1/e10d1f37-1dbd-453c-b661-2a7cab914b3a/tehlicka.sk/web/wp-content/themes/tehlicka/functions.php on line 663
0.00 €
Správa pre príjemcu: Savio o.z.
 
Príkaz na úhradu / platba poštovým poukazom: SK05 1100 0000 0029 2383 8046
Swift kód: TATRSKBX

Miestna saleziánska komunita je zárukou, že sa finančné prostriedky nestratia a budú použité na uvedený účel.

ĎAKUJEME!