Ďakujeme

Podporili ste 5 000 ľudí na severe Kene v Korr.

Aj Váš štedrý finančný dar bude použitý na pomoc miestnych obyvateľov Korr. Získajú lepší prístup k pitnej vode a energiám. Zvýšime im povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispejeme k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže v Korr. Aj vďaka Vám môžu mať lepšiu budúcnosť.

 

Miestna saleziánska komunita je zárukou, že sa finančné prostriedky nestratia a budú použité na uvedený účel.

ĎAKUJEME!