Ďakujeme

Podporili ste deti a mladých v Južnom Sudáne.

Aj Váš štedrý finančný dar bude použitý na kúpu učebníc a školských pomôcok potrebných na vzdelávacie programy a voľno časové aktivity pre viac ako 4000 detí ďalej na uniformy, jedlo a hygienické balíčky pre tie najchudobnejšie deti z utečeneckých táborov. Aj vďaka Vám im pomôžeme.

Miestna saleziánska komunita je zárukou, že sa finančné prostriedky nestratia a budú použité na uvedený účel.

ĎAKUJEME!